Home / Upload tài liệu

Upload tài liệu

NẾU BẠN THẬT SỰ QUAN TÂM & CÓ ĐỒ ÁN TỐT

Tiếp cận hàng triệu độc giả và kiếm tiền từ chính việc chia sẻ những tài liệu của bạn.

Không cần up toàn bộ tài liệu, đảm bảo tài liệu của bạn chỉ có bạn giữ và hoàn toàn yên tâm không bị mất source hay source bị chia sẻ nơi khác.

Hệ thống kiểm tra số lượng download không thể thất thoát một XU của bạn.

Chỉ cần bạn có đồ án TỐT và đáp ứng được yêu cầu Tài Nguyên Số .xyz bạn sẽ trở thành một đối tác có thu nhập ổn định với tỉ lệ chia hoa hồng cao. Vui lòng gửi email thắc mắc qua tainguyenso.xyz@gmail.com để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng,
BQT.