Home / Tag Archives: rfid

Tag Archives: rfid

Ứng dụng công nghệ RFID trong quản lý thư viện

Hình ảnh:   Mã tài liệu: D190204001 Tên đầy đủ: Ứng dụng công nghệ RFID trong quản lý thư viện Mô tả: Gồm file báo cáo word, file source code visual studio c# Gía: 100.000 VNĐ Tải xuống Nội dung: MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU                                                                                                       Trang Chương 1: CHƯƠNG …

Chi tiết »