Home / Tag Archives: esp8266

Tag Archives: esp8266

Một số project arduino IoT, đồ án điện tử viễn thông

dieu-khien-thiet-bi-qua-webserver

Các bạn click vào link dưới hình để xem video. Điều khiển thiết bị qua webserver https://youtu.be/veBkd0AqVZY Giám sát nhiệt độ, độ ẩm qua wifi https://youtu.be/gwTFOpLGmhw Giám sát và điểu khiển thiết bị qua internet (Blynk) https://youtu.be/3U7ZQY-HoSg Điều khiển thiết bị qua internet (Blynk), hẹn giờ tắt/mở https://youtu.be/2Hyn-stBW4k Giám sát …

Chi tiết »