Home / Tag Archives: đồ án điện tử viễn thông

Tag Archives: đồ án điện tử viễn thông

[ĐATN] Ứng dụng esp32 điều khiển giám sát thiết bị qua alexa

Video: Mã tài liệu: TNS2021041301 Tên đầy đủ: Ứng dụng esp32 điều khiển giám sát thiết bị qua alexa Mô tả: Gồm file báo cáo word, ppt, code Gía: 100.000 VNĐ Tải xuống LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………………………………………………….. 1 CHƯƠNG 1: Giới thiệu mô hình giám sát thiết bị……………………………………………. 3 1.1:Internet Of …

Chi tiết »