Home / Tag Archives: điều khiển qua internet

Tag Archives: điều khiển qua internet

[ĐATN] Ứng dụng esp32 điều khiển giám sát thiết bị qua alexa

Video: Mã tài liệu: TNS2021041301 Tên đầy đủ: Ứng dụng esp32 điều khiển giám sát thiết bị qua alexa Mô tả: Gồm file báo cáo word, ppt, code Gía: 100.000 VNĐ Tải xuống LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………………………………………………….. 1 CHƯƠNG 1: Giới thiệu mô hình giám sát thiết bị……………………………………………. 3 1.1:Internet Of …

Chi tiết »

[ĐATN] Hệ thống điều khiển thông minh qua internet

giao-tiep-ethernet

Mã tài liệu: D191003019 Tên đầy đủ: Hệ thống điều khiển thông minh qua internet Mô tả: Gồm file word, code chương trình, mạch in, mô phỏng, trình chiếu ppt Gía: 100.000 VNĐ Tải xuống MỤC LỤC —–&—— Phiếu đăng ký đồ án tốt nghiệp Lời cảm ơn………………………………………………………………………………………….. I Nhận …

Chi tiết »