TẢI TÀI LIỆU

Bài mới

[ĐATN] Xây dựng mô hình camera giám sát

Mã tài liệu: TNS2021041310 Tên đầy đủ: Xây dựng mô hình camera giám sát Mô tả: Gồm file báo cáo ppt, word Gía: 100.000 VNĐ Tải xuống File PPT LỜI CẢM ƠN.. i LỜI NÓI ĐẦU.. iv CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG GIÁM SÁT.. 1 1.1      LỢI ÍCH, …

Chi tiết »

[ĐATN] Ứng dụng màn hình LORA ALEXA điều khiển thiết bị từ xa

Mã tài liệu: TNS2021041309 Tên đầy đủ: Ứng dụng màn hình LORA ALEXA điều khiển thiết bị từ xa Mô tả: Gồm file báo cáo ppt, word, code Gía: 100.000 VNĐ Tải xuống File PPT LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………………………………………………….. 1 CHƯƠNG 1: Giới thiệu các linh kiện………………………………………………………………… 9 1.1: Internet Of …

Chi tiết »

[ĐATN] THI CÔNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TỪ XA

Mã tài liệu: TNS2021041304 Tên đầy đủ: THI CÔNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TỪ XA Mô tả: Gồm file báo cáo ppt, word, code Gía: 100.000 VNĐ Tải xuống File PPT LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………………………………………………….. 1 CHƯƠNG 1: CÔNG NGHỆ CAMERA IP, CÁC THÀNH PHẦN KẾT NỐI…. …

Chi tiết »

[ĐATN] Thiết kế hệ thống tưới nước tự động từ xa

Mã tài liệu: TNS2021041502 Tên đầy đủ: Thiết kế hệ thống tưới nước tự động từ xa Mô tả: Gồm file báo cáo ppt, Word, code, mạch in pdf Gía: 200.000 VNĐ Tải xuống LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………………………………………………….. 1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÁC LINH KIỆN…………………………………………………. 2 1.1 NODEMCU ESP32 OLED …

Chi tiết »

[ĐATN] Thi công hệ thống giám sát và hệ thống điều khiển thiết bị từ xa

Mã tài liệu: TNS2021041303 Tên đầy đủ: Thi công hệ thống giám sát và hệ thống điều khiển thiết bị từ xa Mô tả: Gồm file báo cáo word, ppt, code Gía: 100.000 VNĐ Tải xuống LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………………………………………………….. 1 CHƯƠNG 1: CÔNG NGHỆ CAMERA IP, CÁC THÀNH PHẦN KẾT …

Chi tiết »

[ĐATN] Ứng dụng esp32 điều khiển giám sát thiết bị qua alexa

Video: Mã tài liệu: TNS2021041301 Tên đầy đủ: Ứng dụng esp32 điều khiển giám sát thiết bị qua alexa Mô tả: Gồm file báo cáo word, ppt, code Gía: 100.000 VNĐ Tải xuống LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………………………………………………….. 1 CHƯƠNG 1: Giới thiệu mô hình giám sát thiết bị……………………………………………. 3 1.1:Internet Of …

Chi tiết »

[ĐATN] Hệ thống tra cứu điểm thi qua SMS

Mã tài liệu: D191003025 Tên đầy đủ: Hệ thống tra cứu thông tin (điểm thi) qua SMS Mô tả: Gồm file word, code giao diện c# Gía: 100.000 VNĐ Tải xuống CHƯƠNG 1: DẪN NHẬP. 9 1.1 Đặt vấn đề. 9 1.2 Mục tiêu. 9 1.3 Giới hạn đề tài …

Chi tiết »