Home / ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP / Hệ thống cảnh báo nhiệt độ, mở cửa và điều khiển thiết bị từ xa qua tin nhắn SMS

Hệ thống cảnh báo nhiệt độ, mở cửa và điều khiển thiết bị từ xa qua tin nhắn SMS

Mã tài liệu: D190204005
Tên đầy đủ: Hệ thống cảnh báo nhiệt độ, mở cửa và điều khiển thiết bị từ xa qua tin nhắn SMS
Mô tả: Gồm file báo cáo word, file source code pic, file nguyên lý, file mạch in, file thuyết trình ppt
Gía: 100.000 VNĐ
Tải xuống

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: DẪN NHẬP. 1

1.1  Tổng quan về đề tài:. 1

1.1.1  Đặt vấn đề:. 1

1.1.2  Mục đích nghiên cứu:. 2

1.1.3  Ý tưởng thiết kế:. 2

1.1.4  Phương pháp nghiên cứu:. 3

1.1.5  Giới hạn đề tài:. 3

1.2  Cở sở lí luận và thực tiễn:. 4

1.2.1  Tình hình nghiên cứu trong nước:. 4

1.2.2  Tình hình nghiên cứu trên thế giới:. 5

CHƯƠNG 2: LÍ THUYẾT CƠ SỞ.. 7

2.1  Tổng quan về công nghệ GSM:. 7

2.1.1  Giới thiệu về công nghệ GSM:. 7

2.1.2  Đặc điểm của công nghệ GSM:. 7

2.1.3  Cấu trúc của mạng GSM:. 8

2.2  Tổng quan về tin nhắn SMS:. 12

2.2.1  Giới thiệu về SMS:. 12

2.2.2  Cấu trúc của SMS:. 14

2.3  Module Sim900 và tập lệnh AT:. 15

2.3.1  Module Sim900:. 15

2.3.2  Khảo sát tập lệnh AT của Module Sim900:. 27

2.4. Tổng quan về PIC 16F877A:. 33

2.4.1  Cấu trúc phần cứng:. 33

2.4.2  Một vài thông số kĩ thuật của PIC 16F877A:. 34

2.4.3  Tổ chức bộ nhớ:. 36

2.5. Chức năng từng khối:. 46

2.5.1  Khối nguồn cung cấp:. 46

2.5.2  Khối Module Sim900 và SimCard:. 46

2.5.3  Khối xử lí Pic 16F877A:. 47

2.5.4  Khối công suất:. 47

2.5.5  Khối cảm biến:. 47

2.6. Sơ đồ nguyên lí và tính toán:. 47

2.6.1  Nguồn cung cấp cho hệ thống:. 47

2.6.2  Khối Module Sim900 và khối Simcard:. 48

2.6.3  Khối công suất:. 50

2.6.4  Khối cảm biến:. 51

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG.. 54

3.1  Sơ đồ nguyên lí của hệ thống:. 54

3.2  Sơ đồ mạch in:. 55

3.2.1  Mạch nguồn LM2596 – ADJ:. 55

3.2.2  Mạch Pic 16F877A:. 55

3.2.3  Mạch công suất:. 56

3.2.4  Mạch Module Sim900:. 56

3.3  Code chương trình:. 57

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN.. 71

4.1  Kết luận đề tài:. 71

4.2  Ưu và khuyết điểm:. 71

4.3  Định hướng phát triển:. 72

Xem thêm

[ĐATN] MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT NHÀ THÔNG MINH

Mã tài liệu: TNS2021041611 Tên đầy đủ: MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT NHÀ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *