Home / ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP / [ĐATN] Ứng dụng kỹ thuật giám sát và điều khiển trong nông nghiệp thông minh

[ĐATN] Ứng dụng kỹ thuật giám sát và điều khiển trong nông nghiệp thông minh

Mã tài liệu: TNS2021041505
Tên đầy đủ: Ứng dụng kỹ thuật giám sát và điều khiển trong nông nghiệp thông minh
Mô tả: Gồm file báo cáo ppt, code
Gía: 100.000 VNĐ
Tải xuống

File PPT

LỜI NÓI ĐẦU………………………………………………………………………………….. x

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN……………………………………………………………….. 1

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ…………………………………………………………………………………………………. 1

1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI……………………………………………………………………………….. 1

1.3. BỐ CỤC ĐỒ ÁN…………………………………………………………………………………………….. 2

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT……………………………………………………… 3

2.1. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG………………………………………………. 3

2.2. GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG……………………………………………………………………………. 3

2.2.1. Module thu phát Wifi BLE ESP32 NodeMCU LuaNode32 …………………………….. 3

2.2.2. Cảm biến nhiệt độ DHT11……………………………………………………………………………. 6

2.2.3. Cảm biến độ ẩm đất…………………………………………………………………………………….. 8

2.2.4. Cảm biến ánh sáng quang trở CDS Light Sensor……………………………………………. 11

2.2.5. Màn hình LCD Text LCD1602 xanh dương ………………………………………………….. 13

2.2.6. Mạch chuyển đổi giao tiếp I2C cho LCD………………………………………………………. 16

2.2.7. Module thời gian thực RTC DS3231…………………………………………………………….. 19

2.2.8. Mạch 4 Relay Opto Cách Ly 5/12VDC…………………………………………………………. 21

2.2.9. Máy bơm 12V DC……………………………………………………………………………………… 22

2.2.10. Dây Led………………………………………………………………………………………………….. 23

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG……………………………………………. 23

3.1. GIỚI THIỆU…………………………………………………………………………………………………. 23

3.2. SƠ ĐỒ KHỐI………………………………………………………………………………………………… 23

3.2.1. Sơ đồ khối…………………………………………………………………………………………………. 23

3.2.2. Giải thích các khối……………………………………………………………………………………… 24

3.3. TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MẠCH……………………………………………………………… 25

3.3.1. Tính toán mạch điều khiển………………………………………………………………………….. 25

3.3.2. Sơ đồ nguyên lý toàn mạch………………………………………………………………………….. 29

3.4. THI CÔNG……………………………………………………………………………………………………. 30

3.4.1. Thi công mạch điều khiển……………………………………………………………………………. 30

3.4.2. Thi công hộp điều khiển……………………………………………………………………………… 32

3.5. LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT…………………………………………………………………………………. 33

3.6. GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM LẬP TRÌNH………………………………………………….. 36

3.6.1. Giới thiệu về Arduino IDE………………………………………………………………………….. 36

3.6.2. Giao diện điều khiển trên WebServer……………………………………………………………. 42

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN…………………………………………….. 44

TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………………. 47

PHỤ LỤC  48

Xem thêm

[ĐATN] MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT NHÀ THÔNG MINH

Mã tài liệu: TNS2021041611 Tên đầy đủ: MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT NHÀ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *