Home / ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP / [ĐATN] ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOT GIÁM SÁT MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN – NƯỚC

[ĐATN] ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOT GIÁM SÁT MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN – NƯỚC

Mã tài liệu: TNS2021041610
Tên đầy đủ: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOT GIÁM SÁT MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN – NƯỚC
Mô tả: Gồm file báo cáo word, code, sơ đồ mạch pdf
Gía: 100.000 VNĐ
Tải xuống

LỜI NÓI ĐẦU……………………………………………………………………………………………………………. 1

      CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN………………………………………………………………………………… 2

      ………………………………………………………………………………………………………………………………….

      1.1  Đặt vấn đề……………………………………………………………………………………………………….. 2

1.2 Mục tiêu…………………………………………………………………………………………………………… 2

1.3 Nội dung nghiên cứu………………………………………………………………………………………… 2

1.4 Giới hạn……………………………………………………………………………………………………………. 3

1.5 Bố cục………………………………………………………………………………………………………………. 3

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ THUYẾT……………………………………………………………………… 4

      ………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.1 Giới thiệu phần cứng………………………………………………………………………………………… 4

2.1.1 Thiết bị đầu vào…………………………………………………………………………………………….. 4

2.1.2 Thiết bị đầu ra……………………………………………………………………………………………….. 8

2.1.3 Arduino Mega 2560…………………………………………………………………………………….. 11

2.1.4 NodeMCU 1.0……………………………………………………………………………………………… 12

2.2 Chuẩn truyền dữ liệu………………………………………………………………………………………. 15

2.2.1 Giao tiếp UART…………………………………………………………………………………………… 15

2.2.2 Chuẩn giao tiếp I2C…………………………………………………………………………………….. 16

2.2.3 Chuẩn giao tiếp wifi…………………………………………………………………………………….. 20

2.3 Firebase Hosting…………………………………………………………………………………………….. 23

2.3.1 Giới thiệu…………………………………………………………………………………………………….. 23

2.3.2 Ưu điểm của Firebase………………………………………………………………………………….. 24

2.4 Firebase Realtime Database …………………………………………………………………………… 25

2.4.1 Giới thiệu…………………………………………………………………………………………………….. 25

2.4.2 Những đặc điểm nổi bật……………………………………………………………………………….. 25

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ HỆ THÔNG………………………………… 28

     3.1 Giới thiệu……………………………………………………………………………………………………………………………. 28

3.2 Tính toán và thiết kế hệ thống…………………………………………………………………………. 28

3.2.1 Thiết kế sơ đồ hệ thống……………………………………………………………………………….. 28

3.2.2 Tính toán thiết kế mạch……………………………………………………………………………….. 29

3.2.3 Sơ đồ nguyên lí của toàn mạch…………………………………………………………………….. 31

CHƯƠNG 4: THI CÔNG HỆ THỐNG…………………………………………………………….. 32

      ………………………………………………………………………………………………………………………………….

      4.1 Giới thiệu……………………………………………………………………………………………………….. 32

4.2 Thi công hệ thống…………………………………………………………………………………………… 32

4.3 Thi công và đóng gói mô hình………………………………………………………………………… 34

4.3.1 Đóng gói bộ điều khiển……………………………………………………………………………….. 34

4.3.2 Thi công mô hình………………………………………………………………………………………… 34

4.4 Lập trình hệ thống…………………………………………………………………………………………… 35

4.4.1 Lưu đồ giải thuật…………………………………………………………………………………………. 37

4.4.2 Phần mềm lập trình……………………………………………………………………………………… 39

4.4.3 Hướng dẫn xây dựng Firebase project………………………………………………………….. 42

4.5 Hướng dẫn sử dụng………………………………………………………………………………………… 46

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ, NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ…………………………………… 48

      ………………………………………………………………………………………………………………………………….

      5.1 Kết quả đạt được…………………………………………………………………………………………….. 48

5.1.1 Kết quả lí thuyết………………………………………………………………………………………….. 48

5.1.2 Kết quả chạy hệ thống…………………………………………………………………………………. 48

5.2 Nhận xét và đánh giá………………………………………………………………………………………. 51

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỀN…………………………………… 52

      ………………………………………………………………………………………………………………………………….

      6.1 Kết luận………………………………………………………………………………………………………….. 52

6.2 Hướng phát triền…………………………………………………………………………………………….. 52

PHỤ LỤC……………………………………………………………………………………………………………. 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………………………….. 90

Xem thêm

[ĐATN] MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT NHÀ THÔNG MINH

Mã tài liệu: TNS2021041611 Tên đầy đủ: MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT NHÀ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *