Home / ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP / [ĐATN] Thiết kế website cho bệnh viện

[ĐATN] Thiết kế website cho bệnh viện

Mã tài liệu: TNS2021041603
Tên đầy đủ: Thiết kế website cho bệnh viện
Mô tả: Gồm file báo cáo word, source web, sql
Gía: 100.000 VNĐ
Tải xuống

File PPT

LỜI CẢM ƠN.. i

MỤC LỤC.. ii

DANH MỤC HÌNH ẢNH.. iv

LỜI NÓI ĐẦU.. vi

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.. 1

1.1 Giới thiệu hệ thống. 1

1.1.1 Phần người dùng. 1

1.1.2 Phần dành cho người quản lý. 1

1.2 Giới thiệu một số phần mềm, framework và ngôn ngữ được sử dụng trong hệ thống  1

1.2.1 Phần mềm XAMPP. 1

1.2.2 Phần mềm Visual Studio Code. 3

1.2.3 Trang web Infinityfree.net (Hosting miễn phí). 3

1.2.4 Ngôn ngữ soạn thảo văn bản HTML.. 4

1.2.5 Ngôn ngữ design CSS. 5

1.2.6 Ngôn Ngữ lập trình PHP. 8

1.2.7 Ngôn ngữ JavaScript 13

1.2.8 Giới thiệu về AJAX.. 16

1.2.9 Cơ sở dữ liệu MySQL.. 18

CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN.. 21

2.1 Thực hiện thiết kế giao diện của người dùng. 21

2.1.1 Trang chủ. 22

2.1.2 Chuyên Khoa. 22

2.1.3 Đặt Lịch. 22

2.1.4 Dịch Vụ. 33

2.1.5 Kiến Thức Y Khoa. 33

2.1.6 Tuyển Dụng. 33

2.1.7 Liên Hệ. 33

2.2 Thực hiện thiết kế giao diện và quản lý của quản trị viên. 33

2.2.1 Đăng Nhập. 34

2.2.2 Thêm Bác Sĩ 35

2.2.3 Xem, Sửa, Xóa Thông Tin Bác Sĩ 37

2.2.4 Hồ Sơ Bệnh Nhân. 42

2.2.5 Lịch Khám Bệnh. 44

2.2.6 Câu hỏi – Góp ý. 50

2.2.7 Đăng Xuất 51

2.3 Thực hiện thiết kế giao diện và quản lý của bác sĩ 51

2.3.1 Trang đăng nhập. 51

2.3.2 Bác Sĩ 60

2.3.3 Bệnh Nhân. 61

2.3.4 Đăng Xuất 62

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ.. 63

Trang giao diện người dùng. 63

3.1 Trang chủ. 63

3.1 Chuyên khoa. 63

3.1 Đặt lịch. 64

3.1 Dịch vụ. 66

3.1 Kiến thức y khoa. 66

3.1 Tuyển dụng. 67

3.1 Liên hệ. 67

KẾT LUẬN.. 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO   69

Xem thêm

[ĐATN] MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT NHÀ THÔNG MINH

Mã tài liệu: TNS2021041611 Tên đầy đủ: MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT NHÀ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *