Home / ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP / [ĐATN] Thiết kế website bán hàng

[ĐATN] Thiết kế website bán hàng

Mã tài liệu: TNS2021041609
Tên đầy đủ: Thiết kế website bán hàng
Mô tả: Gồm file báo cáo word, source web
Gía: 100.000 VNĐ
Tải xuống

DANH MỤC CÁC HÌNH.. iii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.. vi

LỜI NÓI ĐẦU.. vii

CHƯƠNG 1: Cơ sở lý thuyết (giới thiệu hệ thống, các phần mềm sd trong thiết kế). 1

1.1.     Giới thiệu một số phần mềm sử dụng trong hệ thống. 3

1.1.1.          HTML.. 3

1.1.1.1. Ưu và nhược điểm HTML. 3

1.1.2.          CSS. 4

1.1.3.          JAVASCRIPT.. 4

1.1.3.1.     Ưu và nhược điểm javascript 5

1.1.3.2.     Cấu trúc cơ bản của Javascript 5

1.1.4.          PHP. 6

1.1.4.1.     Ưu và nhược điểm PHP. 6

1.1.4.2.     Cấu trúc cơ bản PHP. 7

1.1.5.          MYSQL.. 8

1.1.5.1. Ưu điểm và nhược điểm của MySQL.. 8

1.1.5.2.     Một số câu lệnh cơ bản trong  MySQL.. 9

Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống Website (lưu đồ giải thuật, cơ sở dữ liệu). 10

2.1. Cơ sở dữ liệu hệ thống và lưu đồ giải thuật cách hoạt động của trang back-end: 10

2.1.1. Cơ sở dữ liệu và lưu đồ giải thuật trang back-end: 10

2.1.2. Cơ sở dữ liệu và lưu đồ giải thuật trang danh mục sản phẩm: 13

2.1.3. Cơ sở dữ liệu và lưu đồ giải thuật trang thương hiệu sản phẩm: 17

2.1.4. Cơ sở dữ liệu và lưu đồ giải thuật trang sản phẩm: 22

2.1.5. Cơ sở dữ liệu và lưu đồ giải thuật trang bài viết: 25

2.1.6. Cơ sở dữ liệu và lưu đồ giải thuật trang slider: 31

2.2. Cơ sở dữ liệu hệ thống và lưu đồ giải thuật cách hoạt động của trang front-end: 34

2.2.1. Cơ sở dữ liệu và lưu đồ giải thuật trang chi tiết sản phẩm: 34

CHƯƠNG 3: Thiết kế xây dựng website và mô tả (trình bày giao diện). 38

  1. Giao diện website mô tả chức năng: 38

3.1. Giao diện chức năng trang back-end: 38

3.2. Giao diện chức năng trang front-end: 47

KẾT LUẬN.. 54

Tài liệu tham khảo. 55

Xem thêm

[ĐATN] MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT NHÀ THÔNG MINH

Mã tài liệu: TNS2021041611 Tên đầy đủ: MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT NHÀ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *