Home / ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP / [ĐATN] Thiết kế và thi công mạch điều khiển, giám sát thiết bị điện thông minh

[ĐATN] Thiết kế và thi công mạch điều khiển, giám sát thiết bị điện thông minh

Mã tài liệu: TNS2021041602
Tên đầy đủ: Thiết kế và thi công mạch điều khiển, giám sát thiết bị điện thông minh
Mô tả: Gồm file báo cáo word, code, proteus
Gía: 200.000 VNĐ
Tải xuống

File PPT

LỜI CẢM ƠN.. i

MỤC LỤC.. ii

DANH MỤC CÁC HÌNH.. v

LỜI NÓI ĐẦU.. vii

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI. 1

1.1 GIỚI THIỆU VỀ CẢM BIẾN.. 1

1.1.1 Giới thiệu chung. 1

1.1.2 Sơ đồ khối hệ thống. 1

1.1.3 Phân loại cảm biến và đặc trưng của chúng. 2

1.1.4 Nguyên lý chế tạo cảm biến. 4

1.1.5 Vai trò của các loại cảm biến trong cuộc sống. 8

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CÁC LINH KIỆN.. 9

2.1 HLK-PM01. 9

2.1.1 Giới thiệu. 9

2.1.2 Nguyên lý hoạt động. 9

2.1.3 Thông số kỹ thuật:. 9

2.2 CẢM BIẾN PZEM-004T.. 10

2.2.1  Giới thiệu. 10

2.2.2 Thông số kỹ thuật. 12

2.2.3 Sơ đồ kết nối 12

2.3 CẢM BIẾN CHẠM TTP223. 12

2.3.1 Giới thiệu. 12

2.3.2 Thông số kỹ thuật. 13

2.4 KIT THU PHÁT WIFI ESP8266. 13

2.4.1 Giới thiệu. 13

2.4.2 Thông số kỹ thuật. 14

2.5 MODULE SIM 800L.. 14

2.5.1 Giới thiệu. 14

2.5.2 Thông số kỹ thuật. 15

2.5.3 Thứ tự và chức năng từng chân. 15

2.6 OLED 0.96 Inch. 16

2.6.1 Giới thiệu. 16

2.6.2 Thông số kỹ thuật. 16

2.6.3 Bảng các chân màn Oled. 17

2.7 CẢM BIẾN KHÓI MQ2. 17

2.7.1 Giới thiệu. 17

2.7.2 Thông số kỹ thuật. 18

2.8 RELAY 5V.. 19

2.8.1 Giới thiệu. 19

2.8.2 Thông số kỹ thuật. 19

2.8.3 Nguyên lý hoạt động. 20

2.9 CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM… 20

2.9.1 Giới thiệu. 20

2.9.2 Thông số kỹ thuật. 20

2.10 Mạch đóng ngắt Relay. 21

2.11 Mạch HLK-PM01. 22

2.12 Mạch nguồn 220v và tải thiết bị 22

2.13 ESP8266. 23

2.14 Khối cảm biến và cách kết nối các cảm biến ngoại vi 24

2.14.1 DHT11. 25

2.14.2 MQ2. 25

2.14.3 Cảm biến chạm (Touch). 26

2.14.4 Oled. 27

2.14.5 Module Sim 800L.. 27

CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG CỦA CÁC THIẾT BỊ. 29

3.1 CÁC CHỨC NĂNG CỦA BỘ ĐIỀU KHIỂN.. 30

3.1.1 Đo và hiển thị nhiệt độ. 30

3.1.2 Cảm nhận khí Gas. 31

3.1.3 Giao diện điều khiển trên di động. 32

3.1.4 Hình ảnh thức tế của bộ điều khiển. 33

3.1.5 Layout mạch in. 34

3.1.6 Mặt lắp ráp linh kiện. 34

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN.. 35

4.1 Những đạt được của đề tài 35

4.2 Những hạn chế của đề tài 35

4.3 Hướng phát triển. 35

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 36

PHỤ LỤC.. 37

CODE HỆ THỐNG.. 37

Xem thêm

[ĐATN] MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT NHÀ THÔNG MINH

Mã tài liệu: TNS2021041611 Tên đầy đủ: MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT NHÀ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *