Home / ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP / [ĐATN] THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT THIẾT BỊ TỪ XA

[ĐATN] THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT THIẾT BỊ TỪ XA

Mã tài liệu: TNS2021041605
Tên đầy đủ: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT THIẾT BỊ TỪ XA
Mô tả: Gồm file báo cáo word, code, sơ đồ nguyên lý proteus
Gía: 200.000 VNĐ
Tải xuống

LỜI NÓI ĐẦU   1

CHƯƠNG 1.   CƠ SỞ LÝ THUYẾT.. 2

1.1.   MODULE SIM800A.. 2

1.1.1.  Giới thiệu. 2

1.1.2.  Thông số kỹ thuật. 2

1.1.3.  Sơ đồ chân. 3

1.1.4.  Tập lệnh AT Command. 4

1.2.   MODULE WIFI ESP32. 6

1.2.1.  Giới thiệu. 6

1.2.2.  Thông số kỹ thuật. 6

1.2.3.  Sơ đồ chân ESP32. 8

1.3.   MODULE ESP32 CAM AI THINKER.. 9

1.3.1.  Giới thiệu. 9

1.3.2.  Thông số kỹ thuật. 9

1.3.3.  Sơ đồ chân. 10

1.3.4.  Cách nạp chương trình cho ESP32-Cam… 12

1.4.   Mạch Chuyển USB UART CP2102. 13

1.5.   Google Home Mini 14

1.5.1.  Giới thiệu. 14

1.5.2.  Thiết kế. 14

1.5.3.  Trợ lý ảo “Google Assistant”. 15

1.6.   Giới thiệu linh kiện. 16

1.6.1.  Cảm biến DHT11. 16

1.6.2.  Cảm biến chuyển động hồng ngoại SR602. 21

1.7.   Các linh kiện dùng trong mạch điều khiển relay. 22

1.7.1.  Relay 5V.. 22

1.7.2.  Transitor C1815 SMD.. 22

1.7.3.  Opto 817 SMD.. 23

1.8.   Các chuẩn giao tiếp. 24

1.8.1.  Giao tiếp UART.. 24

1.8.2.  Chuẩn One Wire. 26

CHƯƠNG 2.   THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG.. 28

2.1.   NGUỒN CUNG CẤP CHO HỆ THỐNG.. 29

2.1.1.  Adapter 5V-2A.. 29

2.1.2.  Adapter 19.5V-6.1A.. 30

2.2.   KHỐI TRUNG GIAN ĐIỀU KHIỂN.. 31

2.3.   THI CÔNG MẠCH.. 32

2.3.1.  Mạch điều khiển relay 6 kênh 5V.. 32

2.3.2.  Mạch giám sát. 35

2.3.3.  Mạch nút nhấn. 38

2.4.   LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT.. 42

2.5.   Thiết kế giao diện điều khiển. 43

CHƯƠNG 3.   CÁC ỨNG DỤNG HỔ TRỢ.. 45

3.1.   Line Token – báo động tin nhắn OTP và hình ảnh qua internet. 45

3.2.   Thiết lập điều khiển thiết bị qua IFTTT.. 49

3.3.   Thiết lập điều khiển thiết bị qua Blynk.. 56

3.4.   Cách kết nối điện thoại với Google Home. 61

PHỤ LỤC      68

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.. 104

Xem thêm

[ĐATN] MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT NHÀ THÔNG MINH

Mã tài liệu: TNS2021041611 Tên đầy đủ: MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT NHÀ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *