Home / ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP / [ĐATN] MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT NHÀ THÔNG MINH

[ĐATN] MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT NHÀ THÔNG MINH

Mã tài liệu: TNS2021041611
Tên đầy đủ: MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT NHÀ THÔNG MINH
Mô tả: Gồm file báo cáo word, code, mạch proteus, app
Gía: 100.000 VNĐ
Tải xuống

LỜI NÓI ĐẦU.. 1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÁC LINH KIỆN.. 3

1.1 VI ĐIỀU KHIỂN: Kit RF Thu Phát Wifi BLE ESP32 NodeMCU LuaNode32. 3

1.1.1    Giới thiệu chung: 3

1.1.2    Thông số kĩ thuật 3

1.1.3    Sơ đồ chân. 9

1.1.4    Hình ảnh. 10

1.2 MỘT SỐ LINH KIỆN QUAN TRỌNG KHÁC.. 10

1.2.1 Linh kiện khối điều khiển. 10

1.2.2  Linh kiện khối bảo mật 12

1.2.3  Linh kiện khối cảm biến. 16

1.2.4    Linh kiện của khối thiết bị 23

1.2.5    Linh kiện của khối hiển thị 34

1.2.6    Linh kiện của khối nguồn. 38

1.2.7 Một số linh kiện sử dụng trong mô hình. 50

1.2.8    USB Phát wifi từ sim 3G 4G HSPA.. 55

CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ.. 57

2.1 GIỚI THIỆU VỀ FIREBASE.. 57

2.1.1 Khái niệm về Firebase…………………………………………..57

2.1.2 Đặc điểm và tính năng: 58

2.2 CÁC CHUẨN TRUYỀN DỮ LIỆU.. 61

2.2.1 Chuẩn giao tiếp Serial – UART…………………………………61

2.2.2  Chuẩn giao tiếp I2C.. 61

2.2.3    Chuẩn giao tiếp SPI 67

2.3 CÔNG NGHỆ RFID.. 75

2.3.1    Giới thiệu chung……………………………………………….75

2.3.2    Hệ thống RFID.. 75

2.3.3    Nguyên lí hoạt động: 76

2.3.4    Ứng dụng công nghệ RFID trong thực tế

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MÔ HÌNH.. 78

3.1 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG.. 78

3.1.1    Sơ đồ khối: 78

3.1.2    Nguyên lý hoạt động. 81

3.2SƠ ĐỒ MẠCH CÁC KHỐI. 84

3.2.1    Sơ đồ mạch của từng khối: 84

3.2.2    Giải thích sơ đồ mạch các khối 89

3.3 THIẾT KẾ PHẦN MỀM… 90

3.3.1    Chương trình: 90

3.3.2    Điều khiển thiết bị với firebase, esp32 bằng app inventor. 128

3.3.3 Tạo app inventor. 133

3.4 THI CÔNG.. 156

3.4.1    Các bước thi công sản phẩm.. 156

3.4.2    Thi công mô hình. 161

KẾT LUẬN.. 162

TÓM TẮT ĐỀ TÀI. 162

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐỀ TÀI. 162

HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI. 163

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 165

Xem thêm

[ĐATN] ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOT GIÁM SÁT MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN – NƯỚC

Mã tài liệu: TNS2021041610 Tên đầy đủ: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOT GIÁM SÁT MỨC …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *