Home / ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP / [ĐATN] Hệ thống điều khiển và giám sát nhà thông minh

[ĐATN] Hệ thống điều khiển và giám sát nhà thông minh

Mã tài liệu: TNS2021041608
Tên đầy đủ: Hệ thống điều khiển và giám sát nhà thông minh
Mô tả: Gồm file báo cáo word, code
Gía: 100.000 VNĐ
Tải xuống

DANH MỤC CÁC HÌNH.. iv

LỜI NÓI ĐẦU.. 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ.. 2

1.1.     Lợi ích, phạm vi và yêu cầu của hệ thống. 2

1.1.1 Lợi ích. 2

1.1.2 Phạm vi 2

1.1.3 Yêu cầu kỹ thuật 2

1.2 Tìm hiểu về chuông cửa màn hình camera. 3

1.2.1 Thế nào là chuông cửa màn hình. 3

1.2.2 Phân loại chuông cửa màn hình. 3

1.2.3 Tổng quan. 3

1.2.4 Cấu tạo. 4

1.2.5 Phương thức hoạt động. 4

1.2.6 Tiện ích của chuông cửa màn hình camera. 5

1.2.7 Ưu điểm và nhược điểm.. 6

1.3 Chuông cửa màn hình camera “google nest hello” được sử dụng trong hệ thống. 7

1.3.1 Giới thiệu. 7

1.3.2 Thông số kỹ thuật 9

1.3.3 Các chức năng của chuông cửa màn hình camera “google nest hello”. 9

1.3.4 Ưu điểm của chuông cửa màn hình camera Nest Hello. 10

1.3.5 Nguyên lý hoạt động. 13

1.3.6 Cấu tạo và thiết kế của chuông của Nest Hello. 14

1.4 Google home hub. 15

1.4.1 Google Home Hub là gì?. 15

1.4.2 Các tính năng của google home hub. 15

1.4.3 Cấu tạo của google home hub. 17

1.4.4 Ưu điểm và nhược điểm của google home hub. 17

CHƯƠNG 2:  CẤU HÌNH, THIẾT LẶP CHUÔNG CỬA GOOGLE NEST HELLO.. .. 18

2.1  Chuẩn bị 18

2.1.1 Cấp nguồn. 18

2.1.2 Tải ứng dụng NEST.. 20

2.1.3 Cài đặt chuông cửa GOOGLE NEST HELLO.. 21

2.2 Lắp đặt chuông cửa nest hello và cài đặt 32

CHƯƠNG 3: CÁC THÀNH PHẦN LẬP TRÌNH ARDUINO ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ VÀ CẢNH BÁO TRONG HỆ THỐNG.. 54

3.1 Module sim800C.. 54

3.1.1 Giới thiệu về module sim 800C.. 54

3.1.2 Tính năng. 54

3.1.3 Thông số kỹ thuật 55

3.1.4 Chức năng các chân: 55

3.2 Arduino uno r3. 56

3.2.1 Phần cứng. 56

3.2.2 Phần mềm.. 61

3.2.2 Cách cài đặt Arduino IDE.. 62

3.2.3 Phát triển. 66

3.3 Module relay 4 kênh  5v. 66

3.3.1 Module là gì?. 67

3.3.2 Relay( rơ-le) là gì?. 67

3.3.3 Giới thiệu module relay 4 kênh 5V.. 67

3.3.4 Nguyên lý hoạt động. 67

3.3.5 Thông số kỹ thuật 69

3.3.6 Ứng dụng. 70

3.4 Nguồn tổ ong 5v-6a. 70

3.4.1 Thông số kỹ thuật 70

3.4.2 Cách sử dụng. 71

3.4.3 Ứng dụng. 71

3.5 Cảm biến tiệm cận từ  fotek pl-05p. 71

3.5.1 Giới thiệu. 71

3.5.2 Thông số kỷ thuật 72

CHƯƠNG 4: LẬP TRÌNH ARDUINO ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN QUA TIN NHẮN SMS & CẢNH BÁO TỚI ĐIỆN THOẠI KHI MỞ CỬA TRÁI PHÉP. 73

4.1 Giới thiệu. 73

4.2 Sơ đồ khối 73

4.3 Nguyên lý hoạt động. 74

4.4 Ý tưởng thiết kế. 74

4.5 Chuẩn bị 74

4.5.1 Phần cứng. 74

4.5.2 Phần mềm.. 75

4.5.3 Thi công hệ thống. 76

4.3 Kết quả. 77

KẾT LUẬN.. 83

  1. Các vấn đề nhóm giải quyết được. 83
  2. Hạn chế của đề tài 83

3.Hướng phát triển của đề tài 83

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 84

PHỤ LỤC.. 85

Xem thêm

[ĐATN] MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT NHÀ THÔNG MINH

Mã tài liệu: TNS2021041611 Tên đầy đủ: MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT NHÀ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *