Home / ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP / [ĐATN] Hệ thống cảnh báo và điều khiển thiết bị qua tin nhắn SMS

[ĐATN] Hệ thống cảnh báo và điều khiển thiết bị qua tin nhắn SMS

Mã tài liệu: TNS2021041618
Tên đầy đủ: Hệ thống cảnh báo và điều khiển thiết bị qua tin nhắn SMS
Mô tả: Gồm file báo cáo word, ppt, code, mạch nguyên lý altium, mạch in altium
Gía: 100.000 VNĐ
Tải xuống

LỜI NÓI ĐẦU……………………………………………………………………………………………………… i

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÁC LINH KIỆN…………………………………………………. 4

1.1. MODULE ARDUINO UNO R3…………………………………………………………………….. 4

1.1.1. Năng lượng…………………………………………………………………………………………………. 5

1.1.2. Bộ nhớ………………………………………………………………………………………………………… 5

1.1.3. Các cổng vào/ ra…………………………………………………………………………………………. 5

1.2. MỘT SỐ LINH KIỆN QUAN TRỌNG KHÁC……………………………………………… 6

1.2.1. Module Sim 800A………………………………………………………………………………………. 6

1.2.2. Shield Sim 800A………………………………………………………………………………………. 11

1.2.3. Relay………………………………………………………………………………………………………… 14

1.2.4. Opto PC817……………………………………….. ………………………………………………….15

1.2.5. Màn hình LCD………………………………………………………………………………………….. 17

1.2.6. Module I2C………………………………………………………………………………………………. 18

1.2.7. Nguồn tổ ong 12V – 10A………………………………………………………………………….. 19

1.2.8. LM 2596…………………………………………………………………………………………………… 20

CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT/ CÔNG NGHỆ………………………………………………….. 23

2.1. TỒNG QUAN VỀ SMS………………………………………………………………………………. 23

2.1.1. Giới thiệu về SMS…………………………………………………………………………………….. 23

2.1.2. Cấu trúc một tin nhắn SMS……………………………………………………………………….. 23

2.1.3. Đặc điểm của SMS……………………………………………………………………………………. 24

2.1.4. Tin nhắn SMS chuỗi/ tin nhắn SMS dài…………………………………………………….. 24

2.1.5. SMS center/ SMSC…………………………………………………………………………………… 24

2.2. TỔNG QUAN VỀ MẠCH IN/ MẠCH ĐIỆN TỬ (PCB)…………………………….. 25

2.2.1. Giới thiệu………………………………………………………………………………………………….. 25

2.2.2. Phân loại…………………………………………………………………………………………………… 26

2.2.3. Công nghệ tạo mạch in……………………………………………………………………………… 26

2.3. TỔNG QUAN VỀ ARDUINO IDE……………………………………………………………… 27

2.3.1. Arduino IDE là gì?……………………………………………………………………………………. 27

2.3.2. Giới thiệu giao diện Arduino IDE……………………………………………………………… 27

2.3.3. Cấu trúc một chương trình Arduino…………………………………………………………… 28

2.4. TỔNG QUAN VỀ ALTIUM……………………………………………………………………….. 28

2.4.1. Altium là gì?…………………………………………………………………………………………….. 28

2.4.2. Một số đặc trưng……………………………………………………………………………………….. 29

2.4.3. Các bước thiết kế………………………………………………………………………………………. 30

2.5. TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM PROTEUS……………………………………………….. 30

2.5.1. Giới thiệu………………………………………………………………………………………………….. 30

2.5.2. Những đặc điểm nổi bật của Proteus…………………………………………………………. 31

2.5.3. Các bước chính sử dụng Proteus……………………………………………………………….. 31

2.5.4. Cấu hình đề xuất của phần mềm Proteus…………………………………………………… 32

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ…………………………………………………………………………………. 34

3.1. THIẾT KẾ…………………………………………………………………………………………………… 34

3.1.1. Mục đích…………………………………………………………………………………………………… 34

3.1.2. Sơ đồ khối………………………………………………………………………………………………… 34

3.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG………………………………………………………………………. 35

3.3. TÍNH TOÁN CHI TIẾT………………………………………………………………………………. 36

3.3.1. Khối nguồn……………………………………………………………………………………………….. 36

3.3.2. Khối Relay……………………………………………………………………………………………….. 37

3.3.3. Keypad……………………………………………………………………………………………………… 38

3.3.4. Khối hiển thị…………………………………………………………………………………………….. 39

3.3.5. Khối thu phát……………………………………………………………………………………………. 40

3.3.6. Khối xử lý…………………………………………………………………………………………………. 41

3.4. CHƯƠNG TRÌNH………………………………………………………………………………………. 42

3.4.1. Lưu đồ giải thuật………………………………………………………………………………………. 42

3.4.2. Mạch in và giao diện điều khiển………………………………………………………………… 44

KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………………………….. 49      

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………………………… 51

PHỤ LỤC I: MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH……………………………………………….. 53

PHỤ LỤC II: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM THI CÔNG           69

Xem thêm

[ĐATN] ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOT GIÁM SÁT MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN – NƯỚC

Mã tài liệu: TNS2021041610 Tên đầy đủ: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOT GIÁM SÁT MỨC …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *