Home / ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP / [ĐATN] ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ GIA DỤNG BẰNG GOOGLE ASSISTANT

[ĐATN] ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ GIA DỤNG BẰNG GOOGLE ASSISTANT

Mã tài liệu: TNS2021041617
Tên đầy đủ: ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ GIA DỤNG BẰNG GOOGLE ASSISTANT
Mô tả: Gồm file báo cáo word, code, mạch proteus
Gía: 50.000 VNĐ
Tải xuống

MỤC LỤC.. ii

DANH MỤC CÁC HÌNH.. iv

DANH MỤC CÁC BẢNG.. v

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU LINH KIỆN.. 2

1.1.VI ĐIỀU KHIỂN ESP8266. 2

1.1.1Giới thiệu chung. 2

1.1.2 Các lệnh quan trọng sử dụng viết chương trình. 4

1.2 DIMMER.. 5

1.2.1 Phân loại và lưu ý khi chọn Dimmer. 5

1.3 MOSFET.. 6

1.3.1 Giới thiệu. 6

1.3.2 Cấu tạo của Mosfet 7

1.3.3 Nguyên lý hoạt động. 8

1.4 OPTO PC817. 9

1.4.1 Giới thiệu. 9

1.4.2 Cấu tạo của Opto. 9

1.4.3 Nguyên lý hoạt động. 9

1.4.4 Cách kiểm tra opto hư hỏng. 10

1.4.5 Ứng dụng opto. 10

CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ.. 11

2.1 GIỚI THIỆU VỀ ARDUINO.. 11

2.2 ARDUINO IDE VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH ARDUINO.. 12

2.3 GOOGLE ASSISTANT.. 15

2.4 ADAFRUIT IO VÀ IFTTT.. 18

2.4.1 Đăng nhập và setup trên IFTTT.. 21

2.5 WEB SERVER.. 28

2.5.1 Giới thiệu chung. 28

2.5.2 Các đặc tính của Web server. 29

2.5.3 Các bước lấy dữ liệu của một website. 29

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ.. 31

3.1 SƠ ĐỒ KHỐI 31

3.1.1 Nguyên lý hoạt động. 32

3.1.2 Lưu đồ giải thuật 34

3.1.3 Giao diện điều khiển. 35

KẾT LUẬN.. 36

PHỤ LỤC.. 37

Xem thêm

[ĐATN] ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOT GIÁM SÁT MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN – NƯỚC

Mã tài liệu: TNS2021041610 Tên đầy đủ: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOT GIÁM SÁT MỨC …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *