Home / ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP / [ĐATN] ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ DÂN DỤNG TRÊN MÀN HÌNH HMI

[ĐATN] ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ DÂN DỤNG TRÊN MÀN HÌNH HMI

Mã tài liệu: TNS2021041606
Tên đầy đủ: ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ DÂN DỤNG TRÊN MÀN HÌNH HMI
Mô tả: Gồm file báo cáo word, code, mạch in altium
Gía: 100.000 VNĐ
Tải xuống

LỜI CẢM ƠN.. i

LỜI NÓI ĐẦU.. 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI. 2

1.1 Giới thiệu đề tài 2

1.2. Lý do chọn đề tài. 3

1.3. Mục đích. 3

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.. 5

2.1 Tổng quan về arduino. 5

2.1.1. Khái quát 5

2.2 Tổng quan về USART HMI 16

2.2.1 Thông số kỹ thuật 18

2.2.2 Sơ đồ chân. 18

2.2.3. Kết nối Arduino NANO với UART HMI 20

2.2.4 Tập lệnh của chương trình tạo giao diện UART HMI: 21

2.3 Tổng quan về cảm biến DHT11. 23

2.4 Tổng quan về IC LM7805. 24

2.5 Tổng quan về Relay. 25

2.6 Tổng quan về  PC817. 27

2.6.1 Giới Thiệu Chung Về Opto. 28

2.6.2 Opto PC 817. 28

2.6.3 Ứng Dụng. 29

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ.. 30

3.1 SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT.. 30

3.2 Sơ đồ giải thuật 30

3.3 Thiết kế giao diện màn hình HMI 32

3.3.1 Viết code cho giao nút nhấn. 35

3.3.2 Thiết kế mạch với Altium Designer: 36

Hình 3.13 Điện trở. 42

3.4 Sơ đồ nguyên lý của mạch  Relay. 46

KẾT LUẬN.. 52

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Xem thêm

[ĐATN] MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT NHÀ THÔNG MINH

Mã tài liệu: TNS2021041611 Tên đầy đủ: MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT NHÀ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *